Koraļļu kluba/Coral club oficiālā mājaslapa arrow_drop_down
location_on Jūsu atrašanās vieta Latvija ?
Lai redzētu aktuālās cenas un katalogu, lūdzu, izvēlaties savu valsti, kā arī vēlamo valodu, kura tiks attēlota mājaslapā
Aktuālā valsts

Konfidencialitātes politika

Kompānija Coral Club ciena jūsu konfidencialitāti. Tāpēc mēs saņemam un izmantojam jūsu personas datus tikai tādā mērā, kādā nepieciešams, lai nodrošinātu jums augsākās klases produktu un pakalpojumu, kā arī web lapu un mobile pielikumu sniegšanu (kopā saukti “Pakalpojumi”). Pie personas datiem attiecas sekojoša informācija:

 • Vārds
 • Adrese
 • Telefona numurs
 • Dzimšanas datums
 • Epasta adrese

Cita iegūstamā informācija, ar kuras palīdzību var tieši vai netieši noteikt jūsu identitāti.

Mūsu Konfidencialitātes politikā tiek skaidrots, kādu informāciju mēs iegūstam un kā mēs to darām un kāpēc mēs izmantojam jūs personīgo informāciju. Tajā ir aprakstītas jūsu iespējas pieejai pie personas datiem, to apstrādi un izmaiņām kā arī pārvaldību.

Ja jums radīsies jautājumi attiecībā uz mūsu izmantojamām metodēm vai jūsu tiesībām, kas aprakstītas zemāk, jūs varat vērsties mūsu Personas datu aizsardzības Nodaļā un tās specializētajā atbalsta dienestā pa e-pastu datenschutz@coral-club.com. Mēs pastāvīgi sekojam līdzi pastam, ko saņemam pēc norādītās adreses, lai nodrošinātu jums tādu apkapošanas līmeni un kuru vienmēr var paļauties.

Tāpat arī mēs esam izveidojuši Konfidencialitātes centru, kurā norādītas atbildes uz biežāk uzdotiem jautājumiem, saistes ātrākai pieejai uz konta iestatījumiem, instrukcijas par dažu jūsu tiesību īstenošanu un galveno terminu skaidrojumi, kas tiek izmantoti šajā Konfidencialitātes politikā.

Kādu informāciju mēs ievācam?

Mēs ievācam informāciju, lai nodrošinātu maksimāli ērtu mūsu Pakalpojumu izmantošanu. Galvenokārt informāciju, kuru var uzskatīt par personīgo informāciju mēs iegūstam tiešā veidā no jums, kad jūs izpildat sekojošas darbības:

 1. izveidojat kontu vai iegādājieties jebkādu mūsu Produkciju vai Pakalpojumu (tā var būt piemēram, maksātāja informācija, ieskaitot vārdu, adresi, kredītkartes numuru, valsts identifikācijas numurs):
 2. ar mūsu klientu atbalsta dienesta starpniecību lūdzat palīdzību (tas var būt, piemēram, telefona numurs); aizpildiet kontaktinformācijas formu vai pieprasāt mums informatīvo jaunumu izziņošanu vai citu informāciju (tā var būt, piemēram, elektroniskā pasta adrese); piedalāties konkursos un aptaujās vai piedalāties citos mūsu organizētajos pasākumos, kur mums nepieciešama informācija par jums.

Tomēr mēs arī iegūstam papildus informāciju, sniedzot jums Pakalpojumus, lai nodrošinātu to kvalitāti. Šīs informācijas iegūšanas metodes var būt ne tik acīmredzamas, tāpēc mēs vēlētos paskaidrot, kādas tās var būt un kā tās tiek īstenotas (ņemot vērā to, ka tās var mainīties).

Ar kontu saistīta informācija tiek iegūta saistībā ar to, ka jūs izmantojāt mūsu Pakalpojumus, piemēram, jūsu konta numurs, jūs pirkumi, produktu darbības termiņi vai pagarinājums, informācijas vai apkalpošanas pieprasījumi, kā arī sīkāka informācijas par to, ko tieši jūs pieprasījāt un kā mēs atbildējām.

Cookies faili un analoģiskas tehnoloģijas mūsu web lapās un mūsu mobilajos pielikumos ļauj mums izsekot jūsu darbības pārlūkā, nospiestās saites, iegādātās preces, jūsu ierīces veidu, kā arī iegūt citu informāciju, tajā skaitā analītisko informāciju, kas attiecas uz mūsu Dienestu izmantošanu un sadarbību ar tiem. Tas ļauj mums piedāvāt jums piemērotākos produktus, paaugstināt darba ērtību ar mūsu mājaslapām un mobilajiem pielikumiem, kā arī iegūt informāciju, analizēt un uzlabot mūsu Dienestu darbu. Tāpat arī mēs varam iegūt informāciju par jūsu atrašanos (IP-adrese), lai personalizētu mūsu Dienestus. Lai iegūtu papildus informāciju un uzzinātu vairāk, kā pārvaldīt jūsu izmantojamās tehnoloģijas, skaitiet mūsu Cookie failu izmantošanas politiku .

Informācija par Pakalpojumu izmantošanu , tajā skaitā metadatiem, žurnālu failiem, cookie failiem, iekārtu identifikatoriem un informācija par atrašanās vietu tiek iegūta automātiski mūsu Pakalpojumu izmantošanas procesā. Pie šīs informācijas attiecas ziņas par mijiedarbību ar funkcijām, saturu un saitēm (tajā skaitā blakussaitēm, piemēram sociālo mēdiju spraudņiem), kas ietilpst Pakalpojumu sastāvā, IP-adresi, pārlūka uzstādījumiem un veidu, Pakalpojumu izmantošanas datumu un laiku, ziņām par pārlūka konfigurāciju un spraudņiem, valodas izvēlni un cookies failu datiem, ziņām par ierīcēm, ar kuru palīdzību tiek veikta piekļuve pie Pakalpojumiem, tajā skaitā ierīces veidu, izmantojamo operētājsistēmu, ierīces uzstādījumiem, pielikumu identifikatoriem, unikāliem ierīces identifikatoriem un ziņām par kļūdām. Kādu no šīs informācijas var izmantot lai aptuveni noteiktu jūsu atrašanās vietu.

Papildus informācija par jums var ienākt no citiem avotiem, tajā skaitā no vispārpieejamām datubāzēm un no trešajām personām, no kurām mēs iegūstam informāciju, un var tikt izmantota ar jau esošo informāciju par jums. Tas ļauj mums atjaunot savu informāciju, paplašināt to un analizēt tās pareizību, atrast jaunus klientus un sniegt tiem savus pakalpojumus un produktus ņemot vērā jūsu intereses. Ja jūs sniedziet mums savus personas datus par citām personām (vai citas personas sniedz ziņas par jums), mēs izmantojam šo informāciju tikai un vienīgi ar tādu mērķi, ar kādu tā mums tika sniegta.

Kā mēs izmantojam informāciju?

Mēs tiecamies iegūt minimālu informācijas apjomu un izmantot to vienīgi ja (1) mums tika dota attiecīga atļauja, (2) ja nepieciešams sniegt Pakalpojumus, kurus jūs iegādājāties vai kurus lietojat, vai (3) tas nepieciešams lai nodrošinātu normatīvo un tiesisko atbilstību, kā arī citiem likumīgiem mērķiem. Zemāk aprakstīti iespējamie izmantošanas veidi:

Sniegt, uzlabot un mainīt Pakalpojumus. Mēs iegūstam dažādu informāciju saistībā ar jūs iegādātiem vai saņemtiem mūsu sniegtajiem Pakalpojumiem vai Produktiem. Šī informācija tiek izmantota sekojošiem mērķiem:

 • uzlabot un optimizēt darbu un mūsu Pakalpojumu kvalitāti (tajā skaitā mūsu web lapas un mobilos pielikumus);
 • diagnosticētu problēmas un noteiktu drošības, kļūdas draudus, vai uzlabojumus, kādi dus nepieciešams ieviest Pakalpojumu sniegšanā;
 • mūsu Pakalpojumu un sistēmas prettiesiskas izmantošana un krāpšanas atklāšanai un novēršanai ;
 • vispārējās statistikas iegūšanai par mūsu Pakalpojumu izmantošanu;
 • mūsu Pakalpojumu izmantošanas analīzei un lai noteiktu jūsu augstāk novērtētos produktus un pakalpojumus.

Ievērojama daļa iegūstamās informācijas ir vispārēja rakstura vai satur statistikas informāciju par mūsu pakalpojumu izmantošanu, kas nav saistīta ar konkrētu personu, taču ja informācija ir personalizēta, mēs to apstrādājam atbilstošā veidā.

Informācijas nodošana pilnvarotām personām. Mēs varam nodot jūsu personīgo informāciju saistītām kompānijām no mūsu grupas, partneriem, kuri integrē savus pakalpojumus ar mūsu, kā arī Pakalpojumu iegādātāju pilnvarotām pusēm, ja tas nepieciešams Pakalpojumu sniegšanai mūsu vārdā, kā piemēram:

 • kredītkartes maksājumu apstrāde;
 • reklāmas rādīšana;
 • konkursu un aptauju veikšana;
 • mūsu Pakalpojumu analīze un klientu demogrāfiskā statistika;
 • mijiedarbība ar mums, piemēram izmantojot elektroniskā pasta adresi vai veicot aptauju;
 • pārvaldot attiecības ar klientiem.

Mēs sniedzam tikai to personīgo informāciju, kas nepieciešama trešajām pusēm pieprasīto pakalpojumu sniegšanai mūsu vārdā. Šo trešo personu (un jebkuru citu apakšuzņēmēju) pienākums ir stingri ievērot noteikumus attiecībā par datu apstrādi. Tiem ir aizliegts saglabāt, nodot citām personām vai izmantot jūsu personīgo informāciju jebkādos citos mērķos, kā tikai tajos, kas noteikti līgumā (vai bez jūsu piekrišanas).

Komunikācija ar jums. Mēs varam sazināties ar jums pa tiešo vai caur pakalpojumu piegādātāju par produktiem vai pakalpojumiem kurus jūs iegādājāties pie mums vai kuriem jūs pieteicāties, piemēram ar mērķi sniegt jums pakalpojumu ziņojumus. Tāpat arī mēs varam ar jums sazināties, lai piedāvātu papildus pakalpojumus, kuri mūsuprāt, jums var likties vērtīgi, ja jūs tam piekritīsiet vai ja tas ir pieņemams ņemot vērā jūsu intereses. Šāda vienošanās nav obligāts nosacījums mūsu produktu vai pakalpojumu iegādei. Iespējamie saziņas veidi ar jums:

 • e-pasts;
 • teksta ziņojumi (SMS);
 • telefona zvani;
 • automātiskie telefona zvani vai teksta ziņojumi.

Tāpat arī jūs varat mainīt uzstādījumus, kas attiecas uz ziņu saņemšanu no mums vai mūsu partneriem, savā kontā mājaslapā, sadaļā “Konta uzstādījumi”.

Ja mēs iegūstam no jums informāciju saistībā ar kopīgiem piedāvājumiem, informācijas iegūšanas brīdī būs skaidrs, kurš iegūst informāciju un kā konfidencialitātes politika tiks piemērota. Turklāt jums tiks piedāvāta iespēja izvēlēties vai atklāt savu personīgo informāciju kopīgajam partnerim, kā arī paskaidrojumi par to, kā izmantot šo iespēju.

Ja jūs izmantojiet servisu, kas ļauj importēt kontaktus (piemēram, pasta mārketinga pakalpojumus elektroniskā pasta informatīviem ziņojumiem mūsu vārdā), mēs izmantojam šo kontaktinformāciju vai citu personas informāciju tikai, lai sniegtu pieprasīto pakalpojumu. Ja jūs uzskatāt, ka kāds sniedzis mums jūsu personas informāciju, un vēlaties to dzēst no mūsu datubāzes, rakstiet mums uz adresi datenschutz@coral-club.com.

Personas datu nodošanu ārvalstīm Ja jūs izmantojat mūsu Pakalpojumus no valsts, kurā nav izvietoti mūsu serveri, tad sadarbības ietvaros ar mums, jūsu personas dati var tikt nodoti pāri nacionālajām robežām. Turklāt, kad jūs veiciet zvanu mums vari uzsāciet čatu, mēs var sniegt jums palīdzību no viena no mūsu starptautiskajiem centriem ārpus jūsu dzīvesvietas valsts. Tādos gadījumos jūsu personas informācija tiek apstrādāta saskaņā ar šo Konfidencialitātes politiku.

Kontrolējošo vai tiesībaizsardzības iestāžu juridisko pieprasījumu izpilde.Mēs sadarbojamies ar valsts tiesībaizsardzības iestāžu pārstāvjiem un privātpersonām ar mērķi ievērot likumdošanu un nodrošināt tās izpildi. Mēs atklājam informāciju par jums valsts vai tiesībaizsardzības iestādēm un privātpersonām, ja (pēc personīgiem ieskatiem) uzstatām to par neieciešamu vai atbilstošu atbildes sniegšanai uz pretenziju vai tiesas rīkojumu (kā piemēram, pavēste uz tiesu), lai aizsargātu mūsu īpašumu un tiesības vai trešo personu īpašumu un tiesības, lai nodrošinātu sabiedrības vai personīgo drošību vai, lai novērstu vai pārtrauktu darbības, kas mūsuprāt ir nelikumīgas vai neētiskas.

Tādā mērā, kā to pieļauj likumdošana, mēs veiksim pamatotas darbības, lai informētu jūs, ka mums būs nepieciešamas sniegt jūsu personas informāciju trešajām pusēm tiesas procesa ietvaros.

Web lapas analīze. Mēs izmantojam dažādus web analīzes līdzekļus no partneriem, tādiem kā Google Analytics, MizPanel un Singular, lai apkopotu informāciju par darbībām ar mūsu web lapu un mobilo pielikumu, tajā skaitā par jūsu veiktiem lapu apmeklējumiem, no kurām jūs pārgājāt uz mūsu web lapu, laiku, kādu jūs pavadījāt katrā lapā, jūsu izmantoto operētājsistēmu un web pārlūku, kā arī informāciju par tīklu un IP-adresi. Informācija, kas iegūta ar šādu līdzekļu palīdzību, tiek izmantota mūs pakalpojumu uzlabošanas nolūkos. Šie rīki saglabā pārlūkā pastāvīgos cookie failus, kuri ļauj identificēt jūs pie nākamā web lapas apmeklējuma. Katru cookie failu var tikt izmantot tikai attiecīgai pakalpojuma piegādātājs (piemēram, kompānija Google, ja tiek izmantots Google Analytics). Informācija, kas iegūta ar cookies failu palīdzību, var tikt nodota servisa partnerim un glabāties uz tā servera valstī, kas atšķiras no jūsu dzīvesvietas valsts. Lai arī iegūstamā informācija nesatur personas informāciju, tādu kā vārds, adrese, maksājumu informāciju u.c., pakalpojumu piegādātājs to izmanto un nodod citām personām atbilstoši šī piegādātāja konfidencialitātes politikai. Jūs varat kontrolēt mūsu izmantotās tehnoloģijas ar uzstādījumu palīdzību, kas pieejamas mājaslapā Cookie failu izmantošanas politika , ar “banera cookie” palīdzību, kas var tikt attēlots pirmajā web lapas apmeklējuma reizē (atkarībā no web lapas URL-adreses), vai ar uzstādījumu palīdzību pārlūkā vai citās ierīcēs.

Mērķa reklāma. Jūs varat iegūt mērķtiecīgus reklāmas paziņojumus vai uz jūsu interesēm balstītus piedāvājumus, atkarībā no jūsu darbībām mūsu weblapās vai citos web saitos, kā arī atkarībā no produktiem, kuri jums ir šajā brīdī. Šie piedāvājumi tiks attēloti web lapās mainīgu produktu baneru veidā. Mēs sadarbojamies arī ar saistītām organizācijām, kuras pārvalda mūsu un citu web lapu reklāmu. Mūsu partneri var izmantot dažādas tehnoloģijas, piemērām cookie failus, lai iegūtu informāciju par jūsu aktivitātēm un parādītu jums reklāmu balstoties uz informāciju par jūsu interesēm un apmeklētajām lapām, kā arī novērtētu reklāmas aktivitāti. Ja jūs vēlaties atteikties no reklāmas saņemšanas, atbilstoši jūsu interesēm, spiediet šeit. Ja jūs atrodaties Eiropas savienības teritorijas, spiediet šeit. Pievērsiet uzmanību tam, ka jūs joprojām saņemsiet vispārīga rakstura reklāmas paziņojumus.

Saistītie web saiti.Mūsu web lapa un mobilie pielikumi var saturēt saites uz saistītām web lapām. Mēs nenesam atbildību par šādu saitu konfidencialitātes politiku vai saturu un iesakām lasīt konfidencialitātes paziņojumus katrā web lapā ko apmeklējat.

Kā jūs varat pārbaudīt savu informāciju, atjaunot to vai dzēst

Jūs varat viegli saņemt piekļuvi saviem personas datiem (ja tādi ir), pārskatīt, mainīt, dzēst vai pārcelt to, kā arī mainīt pieteikumu uzstādījumus savā mājaslapas kontā sadaļā “Konta uzstādījumi”. Lai saņemtu papildus informāciju un instrukciju pieejai pie datiem, to izmainīšanai vai dzēšanai, apmeklējiet mūsu Konfidencialitātes centru.

Ja jūs pieprasāt dzēst savu personas informāciju, kas nepieciešama, lai jūs varētu iegādāties produktus vai pakalpojumus, pieprasījums tiks apstrādāts tikai tādā mērā, kādā tas netraucēs turpmākai Pakalpojumu sniegšanai, likumīgas uzņēmējdarbības veikšanai vai juridisku vai līguma prasību izpildei uzskaites veikšanai.

Ja jūs kāda iemesla dēļ nevarat iegūt piekļuvi lapai “Konta uzstādījumi“ vai Konfidencialitātes centram, jūs varat sazināties ar mums, izmantojot vienu no veidiem, kas zemāk aprakstīti sadaļā “Saziņa ar mums”.

Kā mēs aizsargājam un glabājam jūsu datus?

Mēs ievērojam vispārējus standartus iegūstamo personas datu aizsardzībai gan pie to nodošanas, gan arī pie saņemšanas un uzglabāšanas, iekļaujot šifrēšanu, kur tas nepieciešams.

Mēs glabājam personas datus līdz brīdim, kamēr tas nepieciešams lai sniegtu pieprasāmos Pakalpojumus, kā arī dažādu pamatotu juridisku vai komerciālu mērķu gadījumos. Glabāšanas termiņi var būt sekojoši:

 • noteikti likumdošanā, līgumā vai atbilstoši citām prasībām, kas attiecas uz mūsu komercdarbību;
 • ar mērķi saglabāt, paplašināt, aizsargāt vai īstenot mūsu juridiskās vai līgumā paredzētās tiesības.
 • nepieciešams kvalitatīvas un precīzas saimnieciskās un finansiālās darbības veikšanai.

Ja jums ir jautājumi, kas attiecas uz jūsu personas datu drošību vai glabāšanu, jūs varat rakstīt mums uz adresi datenschutz@coral-club.com.

Paziņojums "Nesekot".

Daži pārlūki ļauj automātiski informēt par web lapām, kuras jūs apmeklējat, par to, ka tām nevajag sekot jūsu darbībām, izmantojot signālu “Nesekot”. Mūsu nozarē pagaidām nav izstrādāti vispārēji šādu signālu izstrādes principi. Līdzīgi kā daudzas citas web lapas un web dienesti, pašreiz mēs nereaģējam uz signāliem “Nesekot”, ko saņemam no mūsu apmeklētāju pārlūkiem. Papildus informāciju par signālu “Nesekot” var atrast mājaslapā. datenschutz@coral-club.com.

Paziņojums "Nesekot".

Mūsu Pakalpojumus var iegādāties vienīgi personas, kas sasniegušas 18 gadu vecumu. Pakalpojumi nav paredzēti personām, kas jaunākas par 18 gadiem un nav orientēti uz tām. Ja jūs zināt, vai jums ir pamats uzskatīt, ka persona, kas jaunāka par 18 gadiem ir iesniegusi savus datus, sazinieties ar mums.

Izmaiņas Konfidencialitātes politikā.

Mēs paturam tiesības jebkurā brīdī mainīt šo Konfidencialitātes politiku. Ja mēs nolemsim mainīt savu Konfidencialitātes politiku, mēs publicēsim izmaiņas šajā Konfidencialitātes politikā un jebkurā citā vietā, kur mums tas liksies nepieciešams, lai jūs vienmēr zinātu, kādu informāciju iegūstam, kā mēs to lietojam un kādos gadījumos, ja tādi ir, mēs to neatklājam. Ja mēs veiksim būtiskas izmaiņas šajā Konfidencialitātes politikā, mēs jums par to ziņosim šeit, ar elektroniskā e-pasta starpniecību vai paziņojuma veidā mājaslapā vismaz 30 (trīsdesmit) dienas līdz to spēkā stāšanās.

Personas datu aizsardzības iestāde.

Ja jūs dzīvojat Eiropas ekonomiskajā zonā (EEZ) un uzskatāt, ka mēs apstrādājam jūs personas datus atbilstoši Kopējam datu aizsardzības reglamentam (GDPR), jūs varat sūtīt jautājumu vai sūdzības augstākai uzraudzības iestādei (Valsts datu inspekcija), uz zemāk norādīto adresi:

Sazinieties ar mums.

Ja jums ir jautājumi vai sūdzības, attiecībā uz mūsu Konfidencialitātes politiku, mūsu praksi vai Pakalpojumiem, jūs varat vērsties mūsu Personas datu aizsardzības nodaļā, rakstot uz e-pasta adresi datenschutz@coral-club.com. Tāpat arī, jūs varat izmantot vienu no sekojošiem veidiem:

Mēs sniedzam atbildes uz visām ziņām un jautājumiem 30 (trīsdesmit) dienu laikā.


Papildus informācija

Mēs izmantoajam cookie failus mūsu web lapās, lai iegūtu un uzglabātu datu fragmentus nelielos failos jūsu datora cietajā diskā, lai nodrošinātu maksimālu navigācijas ērtību atbilstoši jūsu vēlmēm. Mūsu cookies faili nesaglabā nekādus personas datus. Mēs tos izmantojam vienīgi, lai identificētu jūsu datoru un iegūtu informāciju par navigāciju (piemēram, iepriekšējās lapas, kas skatītas mūsu web lapā, jūsu IP-adrese).

«Cookies» - neliels teksta fails, kas glabājas lietotāja datorā atskaišu mērķiem. Šis fails tiek izmantots, kad jūs vēršaties pie konkrētās mājaslapas ar mērķi identificēt klientu un nodrošinātu ērtāku tās izmantošanu.thumb_up
Atgriezeniskā saite